Wsparcie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – harmonogram naboru wniosków

Jeśli poszukują Państwo możliwości dofinansowania działalności prowadzonej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej zachęcamy do zapoznania się z artykułem pod linkiem.

Jeśli po lekturze artykułu będą mieli Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z nami.

Poniżej zamieściliśmy zestawienie konkursów planowanych na 2017 rok wraz z terminami naborów i odesłaniem do dokumentacji konkursowej.

 

Województwo Numer poddziałania Nazwa poddziałania Termin naboru wniosków Dokumentacja konkursowa
dolnośląskie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne 06.02.2017-28.02.2017 Link do dokumentacji konkursowej
dolnośląskie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 06.02-28.02.2017 Link do dokumentacji konkursowej
dolnośląskie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej 06.02-28.02.2017 Link do dokumentacji konkursowej
dolnośląskie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracja Wałbrzyskiej 06.02-28.02.2017 Link do dokumentacji konkursowej
kujawsko-pomorskie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT – poza jednostkami samorządu terytorialnego II KWARTAŁ 2017
kujawsko-pomorskie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT – dedykowany dla jednostek samorządu terytorialnego III KWARTAŁ 2017
kujawsko-pomorskie 10.2.2 Kształcenie ogólne – poza ZIT w zakresie kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów II KWARTAŁ 2017
kujawsko-pomorskie 10.2.2 Kształcenie ogólne – poza ZIT zakresie działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych II KWARTAŁ 2017
lubelskie 12.2 Kształcenie ogólne 30.01.2017-31.03.2017 Link do dokumentacji konkursowej
lubelskie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego PAŹDZIERNIK 2017
lubuskie 8.2.3 Poddziałania8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra 31.03.2017-14.04.2017 Link do dokumentacji konkursowej
lubuskie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wlkp. II KWARTAŁ 2017
łódzkie 11.1.4 Wysoka jakość edukacji ogólnej dla miasta Łódź 30.06.2017-14.07.2017 Link do dokumentacji konkursowej
małopolskie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 06.04.2017-10.05.2017 Link do dokumentacji konkursowej
mazowieckie 10.1.1 Edukacja ogólna PAŹDZIERNIK 2017
mazowieckie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT 27.02.2017-17.03.2017  Link do dokumentacji konkursowej
opolskie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego IV KWARTAŁ 2017
opolskie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego – dla obszaru Aglomeracji Opolskiej IV KWARTAŁ 2017
podkarpackie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego IV KWARTAŁ 2017
podlaskie BRAK NABORU W 2017
pomorskie BRAK NABORU W 2017
śląskie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – projekty konkursowe 30.12.2016-22.02.2017

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017

Link do dokumentacji konkursowej
śląskie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs OSI 30.12.2016-22.02.2017

 

Link do dokumentacji konkursowej
świętokrzyskie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych 31.03.2017-21.04.2017  Link do dokumentacji konkursowej
świętokrzyskie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK – projekty konkursowe IV KWARTAŁ 2017
świętokrzyskie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych – projekty konkursowe 02.05.2017-18.05.2017 Link do dokumentacji konkursowej
warmińsko-mazurskie 2.1.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe GRUDZIEŃ 2017
warmińsko-mazurskie 2.4 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT 29.06.2017-31.07.2017 Link do dokumentacji konkursowej
wielkopolskie BRAK NABORU W 2017
zachodniopomorskie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 06.03.2017-18.04.2017 Link do dokumentacji konkursowej

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *